Lärarledda utbildningar

Geometrisäkring (allmänt)


Beskrivning
Detta är en allmän kurs om geometrisäkring. Det innebär att den inte är specifikt riktad mot något företag.

Kursens innehåll :
Introduktion till utbildningen
Varför RPS
Vad är RPS
Geometrisäkring
Toleranser
Referenser allmänt
Att välja referenser
Symboler / skrivsätt ISO
Referensers ordningsföljd
Olika referenselement
Lokala referenser
Mer om referenser
Olika varianter på RPS
Koordinatsystem
Toleransdefinitioner
Fakta om toleransindikatorn
Förhållande mellan olika toleranser
Toleranskedjeberäkningar
Beräkningsmetoder
Hur mäter man
Lite om mätmaskiner
Ytstruktur (ytjämnhet)
Vad uppnår man med RPS
Sammanfattning
Innehåll
 • Geometrisäkring allmänt
 • GRUNDPRINCIPER
 • ISO (GPS)
 • TOLERANSER
 • Toleranssymboler
 • Tilläggssymboler
 • Symboler på ritningar
 • REFERENSSYSTEM
 • LOKALA REFERENSER
 • TOLERANSDEFINITIONER
 • TOLERANSKEDJEBERÄKNINGAR
 • Enkäte Geometrisäkring allmänt
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras