Guider

Vägledning till STD


Beskrivning
Syftet med detta material är att ge en inkörningsport till några av de mest tillämpbara STD som förekommer inom verkstadsindustrin.
Materialet består utav en innehållsförteckning med bilder på många av de symboler som förekommer på ritningar.
Symbolernas benämningar finns både på svenska och engelska,
Det finns även angivet vilken STD och eventuellt var i standarden informationen finns.

OBS! Materialet är inte komplett och kommer ständigt att uppdateras.

Innehåll
  • Vägledning till STD
  • STD 1660
  • Indikatorer
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras