Lärarledda utbildningar

Geometrisäkring Husqvarna


Beskrivning
Denna utbildning är specialanpassad för anställda inom Husqvarna.

Utbildningen innehåller följande :
Introduktion till utbildningen
Varför RPS
Vad är RPS
Geometrisäkring
Toleranser
Referenser allmänt
Att välja referenser
Symboler / skrivsätt ISO
Referensers ordningsföljd
Olika referenselement
Lokala referenser
Mer om referenser
Olika varianter på RPS
Koordinatsystem
Toleransdefinitioner
Fakta om toleransindikatorn
Förhållande mellan olika toleranser
Toleranskedjeberäkningar
Beräkningsmetoder
Hur mäter man
Lite om mätmaskiner
Ytstruktur (ytjämnhet)
Vad uppnår man med RPS
Sammanfattning
Innehåll
 • Geometrisäkring (Husqvarna)
 • Kunskapstest
 • GRUNDPRINCIPER
 • ISO (GPS)
 • TOLERANSER
 • Toleranssymboler
 • Tilläggssymboler
 • Symboler på ritningar
 • REFERENSSYSTEM
 • LOKALA REFERENSER
 • TOLERANSDEFINITIONER
 • TOLERANSKEDJEBERÄKNINGAR
 • Enkäte Geometrisäkring Husqvarna
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: För alltid