Handböcker

HB-3-sv-utg-3


Beskrivning
Innehåll
Teoretiskt material
Allmänna regler för mätning
Längdutvidgningskoefficient
Toleransbilder
Indelning av mätdon
Skjutmått, Mikrometer
Djupmått
Vinkelmätare
Momentnycklar
Mätklockor,
Vippindikatorer
Skänkelmätklockor
Djup- avsatsmått
Hålindikatorer
Cylindriska håltolkar
Gängtolkar, Inställningsringar
Tolkstål / tolkband
Unimeter
Bågmått
Hakmått
Styrkantsmått
Rörmått, Stickmått
Mätpinnar
Passbitar
Endoskope
Olika typer av skjutmått och mikrometrar
Mätosäkerhet
Mätfel
Abbes komparatorprincip
Generella toleranser
Manuella uppmätningar
Mätmaskiner
Uppmätning i mätmaskiner

Övningsuppgifter
Avläsningsövningar (handmätverktyg)
Nomenklaturövningar
Mätverktyg allmänt

Övrigt
Facit till alla övningar finns i slutet av handboken.
Innehåll
  • MÄT-teknik
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras