Course
Certifiering F&L
Certifieringar
Certifiering F&L
Efter avslutad lärarledda webb-utbildning är det nu upp till dig själva att skaffa ett certifikat som bevis på att du genomgått utbildningen och att du gjort det avslutande testet med godkänt resultat.
Certifiering SYMBOLER
Certifieringar
Certifiering SYMBOLER
Form & lägetoleranser
Webb-utbildningar
Form & lägetoleranser
Syftet med denna utbildningsmodul är att lära ut grunderna inom form & lägetoleranser (GPS). Kursen innehåller : Kursens innehåll och upplägg Kvalitetssäkring av produkter Användning av toleranser Varför form &...
Geometrical tolerances (eng)
Webb-utbildningar
Geometrical tolerances (eng)
List of contents Content and design of the course Quality assurance of production Why Geometrical tolerances ? Coordinate systems Localisation and datum systems Geometrical tolerances in general Tolerance and supplementary...
Geometrisäkring (allmänt)
Lärarledda utbildningar
Geometrisäkring (allmänt)
Detta är en allmän kurs om geometrisäkring. Det innebär att den inte är specifikt riktad mot något företag. Kursens innehåll : Introduktion till utbildningen Varför RPS Vad är RPS Geometrisäkring Toleranser Referenser...
Geometrisäkring Husqvarna
Lärarledda utbildningar
Geometrisäkring Husqvarna
Denna utbildning är specialanpassad för anställda inom Husqvarna. Utbildningen innehåller följande : Introduktion till utbildningen Varför RPS Vad är RPS Geometrisäkring Toleranser Referenser allmänt Att välja...
Gradning
Guider
Gradning
Handbok RIT-teknik
650.00 kr
Handbok RIT-teknik
Knowledge test (eng)
Kunskapstester
Knowledge test (eng)
From the time you register for the test, you have five days to complete the knowledge tests for ISO GPS. If you pass the tests with a passing result, a certificate is automatically generated that is valid for 3 years. When the five days have...
Kunskapstest
Kunskapstester
Kunskapstest
Från och med att du anmäler dig för testet har du fem dagar på dig att utföra kunskapstesterna för ISO GPS. Klarar du testerna med godkänt resultat genereras automatiskt ett certifikat som är giltigt i 3 år. När de fem dagarna löpt ut...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.