Webb-utbildningar

Form & lägetoleranser


Beskrivning
Syftet med denna utbildningsmodul är att lära ut grunderna inom form & lägetoleranser (GPS).

Kursen innehåller :
Kursens innehåll och upplägg
Kvalitetssäkring av produkter
Användning av toleranser
Varför form & lägetoleranser
Koordinatsystem
Lokaliserings och referenssystem
Referensernas ordningsföljd
Form & lägetoleranser allmänt
Tolerans- och tilläggssymboler
F&L (grundregler)
Toleranser allmännt
Toleransområden
Samband mellan form-, riktning och lägetoleranser
F&L verkligt utförande
Definitioner och toleransområdens begränsningar
ISO-toleranser
Passningar
Toleranser och referenssystem
Måttjämkning
Läge- och riktningstoleranser
Utfallsvärdering SPS
Taylor´s princip (Rule #1)
Oberoendeprincipen
Envelopkrav

Tester och certifieringsprov

Inga förkunskaper krävs
Innehåll
 • Form & lägetoleranser (avsnitt-1)
 • Allmänt
 • Grundregler
 • Rakhet
 • Planhet
 • Rundhet
 • Cylindricitet
 • Linjeprofilform
 • Ytprofilform
 • Form & lägetoleranser (avsnitt-2)
 • Parallellitet
 • Vinkelräthet
 • Vinkelriktighet
 • Form & lägetoleranser (avsnitt-3)
 • Måttjämkning
 • Lägeriktighet
 • Symmetri
 • Koncentricitet
 • Koaxialitet
 • Form & lägetoleranser (avsnitt-4)
 • Kasttoleranser
 • Toleranssymboler (test 1)
 • Tilläggssymboler (test 2)
 • Enkät Form & lägetoleranser
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: 3 år