Självstudiekurser

RIT-teknik (självstudie)


Beskrivning
Syftet med detta utbildningsmaterial är att lära ut grunderna i ritteknik.

Kursens innehåll :
Projektionsmetoder
Vyer
Snitt
Linjer
Skalor
Symboler på ritningar
Toleranser
Passningar
Måttsättningsmetoder
Regler för måttsättning

Det finns även med ett antal ritningar där uppgiften är att leta efter felaktigheter.
Ett antal olika exempel på placering av vyer, linjer, skymda konturer, måttsättningar.
Efter den teoretiska delen kommer det att finnas ett antal olika tester att utföra.

Innehåll
  • RIT-teknik (teoretiskt material)
  • Symboler på ritningar (kompetenstest)
  • Ritningsläsning (kompetenstest)
  • Toleranser (kompetenstest)
  • Linje (kompetenstest)
  • Enkät RIT-teknik
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leads to a certificate with a duration: För alltid