Utbildningar

MÄT-teknik


Beskrivning
Syftet med denna kurs är att sprida kunskap om många av de mätverktyg som används inom verkstadsindustrin.

Kursens innehåll :
Val av mätverktyg
Kontroll av mätverktyg
Ta aldrig något för givet
Temperatur
Rengöring av kontaktytor
Tänk på kostnader
Håll reda på plus och minustecken
Dokumentera mätresultat
Vad lovar tillverkaren
Hur använder man mätverktyget
Typ av avläsning
Tänk över mätresultatet
Ordning och reda
Ljusets påverkan
Vad är mätning
Elementära mätfall
Mätfall med en eller flera koordinater eller vinklar
Abbes komparatorprinscip
Mätosäkerhet (mätfel)
Mätmetoder
När något inte stämmer
Passningar
Toleranser
Toleransområde
Exempel på toleransbild
Indelning av mätdon
Fasta mätdon
Direkt visande
Indirekt visande
Övriga mätdon
Manuell mätning
Mätning i mätmaskin
Mätning av ytstruktur
Mätmaskiner
Diverse tabeller

Efter den teoretiska delen följer ett antal tester och avläsningsövningar.

Innehåll
 • Navigeringstips
 • MÄT-teknik (teoretiskt material)
 • Indelning (mätverktyg)
 • Avläsningsövningar ( analog mätklocka)
 • Avläsningsövningar (skruvskala)
 • Avläsningsövningar (nonieskala)
 • Avläsningsövningar (skjutmått med klocka)
 • Gruppering av mätverktyg
 • Mätverktyg allmänt
 • Enkät MÄT-teknik
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: För alltid