Certifieringar

Certifiering F&L


Beskrivning
Efter avslutad lärarledda webb-utbildning är det nu upp till dig själva att skaffa ett certifikat som bevis på att
du genomgått utbildningen och att du gjort det avslutande testet med godkänt resultat.

Innehåll
  • E-handbok Form & lägetoleranser (klon)
  • Toleranssymboler
  • Tilläggssymboler
  • Måttjämkning
  • Kravsättning på ritning
  • Enkät F&L
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leads to a certificate with a duration: 3 år