Självstudiekurser

F&L (självstudie)


Innehåll
 • FL-sv
 • E-handbok Form & lägetoleranser
 • Allmänt
 • Grundregler
 • Toleranssymboler
 • Tilläggssymboler
 • Rakhet
 • Planhet
 • Rundhet
 • Cylindricitet
 • Parallellitet
 • Vinkelräthet
 • Vinkelriktighet
 • Lägeriktighet
 • Måttjämkning
 • Symmetri
 • Kasttoleranser
 • Linjeprofilform
 • Ytprofilform
 • Koncentricitet
 • Koaxialitet
 • Måttjämkning
 • Kravsättning på ritning
 • Enkät F&L
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: 3 år